Gjenbruksbasen er en database for byggmaterialer og komponenter i eksisterende bygg som kan rebrukes i nye prosjekter.